Geschiedenis

TESO schepen door de jaren heen

Geschreven door Dennis van der Kooi

TESO – Texels Eigen Stoomboot Onderneming – is in 1907 opgericht, op initiatief van de Texelse huisarts Adriaan Wagemaker. Het startkapitaal werd bijeen gebracht door de Texelaars zelf. Iedere ingezetene van Texel, arm of rijk, kreeg de gelegenheid om financieel deel te nemen. Er werden aandelen verhandeld van 5 en 25 gulden. Met een aandelenkapitaal van 75.000 gulden ging TESO de concurrentie aan met de Alkmaarse rederij Bosman, die de bootdienst destijds verzorgde. Veel Texelaars waren ontevreden over zijn boten, het beperkte aantal afvaarten en de tarieven. Uiteindelijk won TESO in 1909 de strijd om de veerdienst: Bosman verkocht zijn bedrijf toen aan de Texelse onderneming.

De Dageraad (1) 1908 – 1934

Ada van Holland 1909 – 1922

Marsdiep (1) 1926 – 1956

Dokter Wagemaker (1) 1934 – 1963

Voorwaarts 1940 – 1967

Zeemeeuw 1947 – 1965

Grote groei
Het toerisme op Texel kende na WO II een sterke ontwikkeling. Het aantal accommodaties op het eiland groeide en ook het autobezit nam toe. Het betekende dat TESO moest inspelen op de grotere vervoersvraag. Begin jaren ’50 werd het vlaggenschip de Dokter Wagemaker (1) met 5 meter verlengd, zodat de veerdienst meer auto’s en personen kon vervoeren. Het bleek al snel onvoldoende. De nieuwe boot de Dageraad kwam in de vaart; dit schip kon 30 auto’s vervoeren. Sinds die tijd zijn de TESO-schepen steeds groter en moderner geworden.

Dokter Wagemaker (1) modified 1934 – 1963

De Dageraad (2) 1955 – 1965

Havenverplaatsing
Oudeschild was oorspronkelijk de ‘thuishaven’ van TESO. Begin jaren ‘60 werd er gespeculeerd over een haven op ’t Horntje, de zuidpunt van het eiland. Groot voordeel: de overtocht zou daar een half uur korter duren. De meningen – ook binnen het bestuur – waren verdeeld. Grootste tegenstanders waren de Oudeschilders, die vreesden voor economische gevolgen voor het dorp. Uiteindelijk viel de keuze toch op ’t Horntje. De gevolgen voor Texel waren groot. Hele duinenrijen moesten worden afgegraven, maar ook het Texelse wegennet ging op de schop. In 1962 konden de TESO-schepen gebruikmaken van de nieuwe haven.

Koningin Wilhelmina 1960 – 1967

Marsdiep (2) 1964 – 1991

Texelstroom 1966 – 1991

Molengat 1980 – 2006

Schulpengat 1990 – 2017

Dokter Wagemaker (2) in dienst sinds 2006

Texelstroom (2) in dienst sinds 2016

Tekst & afbeeldingen: teso.nl